Miimikurssi / Mime workshop vol 2, Suomi, lauantai, 20. tammikuu 2018

Scroll down for English

Marraskuun miimikurssin suosio yllätti järjestäjät, joten seuraava vastaava kurssi järjestetään tammikuussa!

Eri miimitekniikoilla luodaan illuusioita, tehdään näkymättömästä näkyvää ja esiinnytään kuvitteellisten tavaroiden, hahmojen ja vastavoimien kanssa. Niissä onnistuakseen miimikko tarvitsee vahvaa kehonhallintaa sekä liikkeen laatuja, joita harvoin käytetään arkielämässä: kehon aaltomaisia liikkeitä, isolaatioita ja fixpointia.

Kurssilla käymme liikkuen läpi koko kehon ja löydämme liikettä yllättävistäkin kehonosista. Harjoittelemme miimin perustekniikoita, kuten vetämistä, vedetyksi tulemista, tarttumista erimuotoisiin objekteihin sekä miimikävelyä. Opettelemme myös lentämään! Tekniikoiden kautta teemme pieniä numeroita yksin, pareittain tai ryhmissä unohtamatta sanatonta eri tunnetilojen ilmaisua.

Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin edistyneemmillekin miimikoille. Tekniikoita harjoittelemme eri vaikeustasojen mukaisesti pienryhmissä. Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Aika: 20.–21.1.2018 klo 10.30–16.00
Paikka: Studio Attitude KS, Vuorimiehenkatu 33, 00140 Helsinki
Opettaja: Kati Lehtola
Early bird -hinta, kun ilmoittautuminen ja maksu 10.1. mennessä: 80 €
Hinta 11.1. alkaen: 90 €
Ilmoittautuminen: Lähetä nimesi ja puhelinnumerosi sähköpostitse kati@auraco.fi
Mikäli osallistuja peruu kurssiosallistumisensa 18.1. jälkeen, maksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kurssin, maksut palautetaan kokonaisuudessaan.

Opettajasta: Kati Lehtola on tanssija-miimikko, joka valmistui miimikoksi berliiniläisestä esittävien taiteiden Die Etage -koulusta. Hänen pääopettajanaan oli Anke ******, joka on Saksan ja Keski-Euroopan arvostetuimpia miimikoita ja miimikouluttajia. Die Etagen miimilinjan opintoihin kuului miimin eri tyylisuuntien (kuten Marcel Marceaun ja Etienne Decroux’n mukaan) lisäksi tanssia, Commedia dell’Artea ja muita fyysisen teatterin muotoja. Koulutus antoi vahvan teknisen pohjan ja hieman anarkistisen asenteen miimin tekemiseen.

Kurssin järjestää Tanssiteatteri Auraco. Tervetuloa miimailemaan!

--

With different mime techniques, we can create illusions, make invisible visible and play with imaginary objects, partners and powers. To succeed in these, a mime needs strong body control and knowledge of movement patterns that are rarely used in everyday life: waves, isolations and the fixpoint.

During the workshop we will go through the whole body and find movements in unusual body parts. We practice some of the basic mime techniques like pulling, being pulled, grabbing different kinds of objects and mime walk. We’ll also learn to fly! Using the techniques, we will work on small acts alone, with partners or in small groups – without forgetting the nonverbal expressions of different emotions.

The workshop is aimed both for total beginners and those more advanced in mime. We’ll practice the techniques in small groups according to the levels of the participants. The workshop will be held in Finnish and/or English.

Time: 20–21 Jan 2018 at 10:30–16:00
Place: Studio Attitude KS, Vuorimiehenkatu 33, 00140 Helsinki
Teacher: Kati Lehtola
Early bird price when registration and payment done by 10 Jan: 80 €
Price starting from 11 Jan: 90 €
Registration: Send your name and phone number by email to kati@auraco.fi
If the participant cancels the participation after 18 January, the payment will only be refunded with a medical certificate. If the organiser has to cancel the workshop, the payment will be fully refunded.

About the teacher: Kati Lehtola is a dancer and mime who studied mime in Die Etage, a school of performing arts in Berlin. Her main teacher was Anke ******, who is one of the most respected mimes in Germany and Central Europe. Alongside different styles of mime (like Marcel Marceau’s or Étienne Decroux’s), the studies were composed of dance, Commedia dell’Arte and other forms of physical theatre. The education gave a strong technical base and a bit anarchistic attitude towards mime.

The workshop is organised by Dance Theatre Auraco. Welcome to mime!

Miimikurssi / Mime workshop vol 2

Etsi lisää tapahtumia ympärilläsi
Hanki tapahtuma suosituksia, jotka perustuvat Facebook makuun. Hae se nyt!Näytä minulle sopiva tapahtumia minulleEi nyt